Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 
Пошук на сайті
Чи задовольняє Вас якість освітніх послуг у районі?Результати

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Вчитель інфо

Логопедичний пункт

ПІБ учителів-логопедів

Житловий масив

Місце розташування логопедичного пункту

 

Інгулець

 

 

Південний

 

 

                                            Графік роботи

                         кабінету логопедичного пункту відділу освіти

                 виконкому Інгулецької районної у місті ради

                               (житловий масив Інгулець)

                                       на 2022 – 2023 н.р.

 

Понеділок

1310-1805

Вівторок

1300-1705

Середа

1300-1705

Четвер

1310-1805

П’ятниця

1300-1705

   

 

                                                Графік роботи

                         кабінету логопедичного пункту відділу освіти

                 виконкому Інгулецької районної у місті ради

                              (житловий масив Південний)

                                       на 2022 – 2023 н.р.

 

Понеділок

12.00 - 16.00

Вівторок

12.00 - 15.00

Середа

12.00 - 16.00

Четвер

12.00 - 15.00

П’ятниця

12.00 - 16.00

   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про логопедичний пункт відділу освіти

виконкому Інгулецької районної у місті ради

 

1. Загальні положення

1.1. Логопедичний пункт організовується для надання кваліфікованої корекційної допомоги дітям з вадами мовлення. Основним завданням логопедичного пункту є усунення різних порушень усного і писемного мовлення, запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів і батьків.

1.2.Логопедичний пункт є структурним підрозділом відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

1.3. У своїй діяльності логопедичний пункт керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Криворізької міської ради та виконавчого комітету, рішеннями Інгулецької районної у місті ради та виконавчого комітету, наказами начальника відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради та цим Положенням. Основний документ, що регламентує діяльність логопедичного пункту, – Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 р. №135.

1.4. Створення, реорганізація та ліквідація логопедичного пункту здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

 

2.Організація логопедичної роботи

2.1. На логопедичний пункт зараховуються учні закладів загальної середньої освіти Інгулецького району,  що мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені учителем-логопедом.

На логопедичний пункт насамперед приймають дітей, мовленнєві вади яких перешкоджають успішному навчанню.

Мова навчання на логопедичному пункті  - державна.

Прийом дітей з вадами мовлення на логопедичний пункт проводиться  протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2. Обстеження дітей для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1-го по 30 вересня і з 1-го по 30 травня.

Вчитель – логопед веде список дітей з вадами мовлення. Вчителі-логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дітей, які зараховуються у перші класи закладів загальної середньої освіти. З дітьми, що мають мовленнєві порушення вчителі –логопеди проводять корекційні заняття.

Відомості про дітей, зарахованих на логопедичний пункт, вчитель-логопед занотовує у мовній картці.

2.3. Початок та закінчення навчального року встановлюється відповідно до чинного законодавства.

2.4. На логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводять у години, вільні від уроків. Основна форма організації навчально - корекційної роботи – групові заняття. Наповнюваність груп 4-5 чоловік.

2.5. На логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з вадами вимови окремих фонем, з відхиленнями фонематичного і лексикограматичного розвитку (нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення), з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовленнєвого розвитку, з дизартрією, алалією, ринолалією.

По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мовлення й одного віку. Допускається комплектування груп дітей з різних класів.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять 3 рази на тиждень (через день) і відмічають у журналі обліку відвідування.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи – одна академічна година (45 хвилин).

З дітьми, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовленнєві дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

         З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші вади мовлення, спричинені порушеннями будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

2.7. Навчальний матеріал, що використовується для виправлення мовлення, має відповідати навчально - корекційним завданням, вікові та рівню підготовки дітей.

Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці та доводять до відома класного керівника,  адміністрації закладу та батьків.

2.8. У разі потреби дітей з важкими вадами мовлення вчитель-логопед направляє до територіальних закладів охорони здоров'я  на обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом, педіатром тощо). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

При наявності підстав направляє дітей з важкими вадами мовлення до комунального закладу «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1» Криворізької міської ради для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки стану розвитку дитини з метою подальшої організації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти.

2.9. Відповідальність за обов’язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за додержання розкладу занять покладається на вчителя – логопеда, класного керівника та адміністрацію  закладу освіти, де навчаються ці учні. Випуск дітей з логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення в них дефектів мовлення.

 

3. Вчитель — логопед

3.1. Вчителями - логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту зі спеціальності «Дефектологія», «Логопедія», «Корекційна освіта».

3.2. Вчителі-логопеди логопедичного пункту призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

3.3. Вчитель-логопед відповідає за організацію і проведення навчально-корекційної та методичної роботи на логопедичному пункті перед комунальним закладом «Інноваційно- методичний центр» Криворізької міської ради.

3.4. Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичному пункті, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

Порядок нарахування заробітної плати вчителям-логопедам визначено Інструкцією про обчислення заробітної плати педагогічних працівників, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 із змінами та доповненнями.

Тривалість робочого тижня вчителя - логопеда логопедичного пункту становить 20 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 24.02.2005 року № 118 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти»).

3.5. Вчитель-логопед логопедичного пункту:

- веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усного та писемного мовлення, сприяє подоланню зумовленої ними неуспішності з рідної мови;

- здійснює систематичний зв’язок з вихователями, класними керівниками, батьками дітей, що відвідують логопедичний пункт, відвідує уроки  з дітьми, що мають вади мовлення; складає щорічний звіт про роботу та подає його до комунального закладу «Інноваційно- методичний центр» Криворізької міської ради;

- бере участь у засіданнях методичних об’єднань вчителів-логопедів;

- здійснює зв'язок з закладами дошкільної освіти, спеціальними школами для дітей з важкими порушеннями мови, навчально-реабілітаційними центрами, логопедами та лікарями-спеціалістами територіальних закладів охорони здоров'я;

- веде пропаганду логопедичних знань серед батьків;

- періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання та специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів;

- надає батькам консультації, які занотовує у журналі обліку консультацій.

Вчитель-логопед логопедичного пункту зобов’язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.6.Відповідно до п.3.6. Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993р. № 135, для вчителів-логопедів логопедичних пунктів передбачено всі пільги та переваги, встановлені для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

 

4. Керівництво і контроль за логопедичною роботою.

4.1.Безпосереднє керівництво і контроль за роботою учителів-логопедів логопедичного пункту здійснює відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради, у віданні якого перебуває логопедичний пункт. Контроль за організацією і проведенням навчально-корекційної та методичної роботи на логопедичному пункті здійснює комунальний заклад «Інноваційно – методичний центр» Криворізької міської ради.

4.2. У разі наявності в районі  кількох (більше двох)  логопедичних пунктів при  закладах загальної середньої освіти району створюється районне методичне об’єднання вчителів-логопедів. Керівництво методичним об’єднанням вчителів-логопедів покладається на одного з найдосвідченіших вчителів-логопедів.

 

5.Приміщення, обладнання та фінансування логопедичного пункту.

5.1. Логопедичний пункт може розміщуватись у приміщенні одного із закладів загальної середньої освіти району.

5.2. Для логопедичного пункту виділяється кабінет площею не менше

20 м² ,  який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Логопедичний кабінет забезпечується спеціальним обладнанням.

На відділ освіти виконкому районної у місті ради покладається відповідальність за обладнання логопедичного пункту, санітарне утримання і ремонт приміщення.

Логопедичний пункт фінансується відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.