Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 
Пошук на сайті
Чи задовольняє Вас якість освітніх послуг у районі?Результати

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Вчитель інфо

Інформація про відділ

 

 Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради діє на підставі Положення про відділ освіти, має апарат відділу освіти, централізовану бухгалтерію, групу централізованого господарчого обслуговування та 2 логопедичні пункти.

 

Основні завдання та функції відділу

 

 • Реалізація гарантованого Конституцією України права на отримання повної загальної середньої освіти;

 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.Реалізація державної політики в галузі освіти, аналіз та прогнозування її розвитку в районі.

 • Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог Державних стандартів освіти у закладах освіти усіх типів і форм власності, розташованих на території району.

 • Реалізація всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в закладах освіти, права громадян, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у закладах освіти.

 • Удосконалення мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами мешканців району.

 • Співпраця з державними і громадськими організаціями та установами як із суб'єктами освітнього процесу.

 • Підвищення рівня якості освіти через покращення матеріальної бази закладів освіти та зростання професійної майстерності педагогічних працівників.

 • Інформування мешканців про впровадження освітніх послуг, що надаються у закладах освіти району.

 • Заохочення педагогічних працівників, талановитої та обдарованої учнівської молоді.


 Положення про відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (у редакції 2019 року)


                                   Порядок підготовки довідок на запити фізичних та юридичних осіб,

які надаються відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 

1. Реквізити відділу освіти, що здійснює послугу:

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради: 50026                         

м. Кривий Ріг, площа Гірницької слави, 1, приймальня, тел. 94-73-69

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги – фізична та юридична особа, що звернулася із запитом до відділу безпосередньо або через свого законного представника. Фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають право звернутися до відділу із заявою у письмовій формі, на особистому прийомі. Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

Довідки, копії та витяги надаються на запити юридичних осіб – органів державної влади, місцевого самоврядування, судових, правоохоронних органів, суб’єктів господарювання різних форм власності.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для одержання довідки заявник повинен мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також написати заяву, в якій викласти суть необхідної інформації. Довідка може бути надана законному представнику заявника в разі пред’явлення документів, що підтверджують представництво.

Юридичні особи оформляють запит на бланку установи з відповідними реквізитами.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача довідки, копії та витягу передбачає такі дії:

Для одержувача адміністративної послуги – подання до відділу юридичною та фізичною особою запиту на ім’я начальника відділу.

Для відділу – реєстрація запитів юридичних осіб та заяв громадян у журналі реєстрації заяв, скарг і запитів, розгляд їх працівниками відділу та пошук документів для виконання запитів, написання довідки, підготовка копії або витягу з документа, друкування, реєстрація у журналі реєстрації заяв і запитів, видача або відправлення виконаного запиту юридичним та фізичним особам.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк виконання заяви фізичної особи від 15 до 30 днів з моменту його реєстрації. Якщо запит вимагає перегляду значного обсягу документів, виконання його продовжується на 15 днів з повідомленням про це заявника.

Запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Причини відмови в наданні адміністративної послуги:

 • відсутність документів у відділі, щодо виконання запиту у зв’язку з цим надається консультація про місцезнаходження необхідних документів;
 • запит фізичної особи стосується інформації сторонніх осіб.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Юридичні та фізичні особи одержують довідки, копії, витяги з документів, оформлені на бланку відділу освіти, за підписом керівника відділу. Зазначені документи оформляються у двох примірниках, один з яких видається юридичним та фізичним особам, а другий зберігається у відділі освіти протягом п’яти років.

8. Прийом заяв та видача довідок здійснюється:

понеділок

9.00 - 13.00

14.00 - 16.00

вівторок 

9.00 - 13.00

14.00 - 16.00

четвер

9.00 - 13.00

14.00 - 16.00

 

 

 

9. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Працівниками відділу надаються копії, витяги з документів; проводяться консультації, допомога в написанні заяв, бланки яких розроблені для різних видів довідок  і знаходяться у секретаря відділу освіти.

 

 

Перелік безоплатних адміністративних послуг, які надаються

відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради


 

Назва адміністративної послуги

Відповідальний за надання адміністративної послуги

Результат надання адміністра-

тивної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга

Здійснення атестації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти

-

головний спеціаліст відділу освіти

Атестацій-

ний лист встановленого МОНУ зразка

Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 06.10.2010 №930 зі змінами внесеними наказом МОН України від 08.08.2013 року №1135

Надання довідки про місце роботи та підтвердження педагогічного стажу

-

головний спеціаліст відділу освіти

Довідка про місце  роботи та підтвердження педагогічного стажу

Закон України «Про звернення громадян»

Надання довідки про заробітну плату для обчислення пенсії

– головний бухгалтер відділу освіти

Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії встановленого зразка

Закони України «Про звернення громадян», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення»

Надання довідки про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим соціальними страхуванням

– головний бухгалтер відділу освіти

Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим соціальними страхуванням встановленого зразка

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266 «Про обчислення заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (зі змінами)

Видача дубліката  свідоцтва про здобуття базової середньої,  повної загальної середньої освіти, дублікатів свідоцтв про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти

-

заступник начальника відділу

освіти

свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, встановленого МОН України зразка

свідоцтво про здобуття  повної загальної середньої освіти, встановленого МОН України зразка

Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»,

Наказ МОН України від 10.12.2003 №811 "Про затвердження Положення про ІВС "Освіта" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"

 

Виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

 

головний бухгалтер відділу

освіти

Видача допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей ПБП, яким виповнилося 18 років, відповідно до списків, поданих службою у справах дітей та поданих ними документів, у межах коштів, виділених на виконання зазначеної постанови з державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2006 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

Здійснення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

 – головний спеціаліст відділу освіти

Карта умов праці. Заходи  щодо  

поліпшення умов праці і оздоровлення працівників.

Закон України „Про охорону праці”, Постанова Кабінету Міністрів України   від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ  від 05.10.2016 №741)

Організація видачі багатофункціональної електронної “Картки криворіжця” учням закладів загальної середньої освіти вперше, учням визначених  пільгових категорій - при втраті чи пошкодженні

заступник начальника відділу освіти

Користування пільгами при проїзді у міському комунальному транспорті, облік відвідуваності та харчування у закладах загальної середньої освіти

Рішення виконкому Криворізької міської ради від 18.09.2019 №425 “Про затвердження Положення про багатофункціональну електронну “Картку криворіжця”, Порядку її видачі, обігу та припинення дії, Положення про реєстр її утримувачів” (зі змінами)

Видача Єдиного квитка дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти

заступник начальника відділу освіти

Користування пільгами безкоштовного проїзду у міському, приміському та міжміському комунальному  транспорті

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків", наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216 „Про затвердження інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків".

Електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти

заступник начальника відділу освіти

Забезпечення права дітей на отримання доступної та якісної дошкільної освіти

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-499 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»

 


 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА 2018 РІК

(текст)  

 

(презентація)

 

звіт про роботу відділу освіти за 2019 рік

 

(текст)

 

(презентація)

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА 2020 РІК

 

(ТЕКСТ)

 

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА 2021 РІК

 

(ТЕКСТ)

 

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗА 2022 РІК

 

(ТЕКСТ)

 

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ)