Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

 
Пошук на сайті
Чи задовольняє Вас якість освітніх послуг у районі?Результати

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Вчитель інфо

Дошкільна освіта

Заклади дошкільної освіти Інгулецького району

 


КЗ "ДНЗ № 28" КМР

КЗ "ДНЗ № 45" КМР

КЗ "ДНЗ № 83 КТ" КМР

КЗ "ДНЗ № 85" КМР
КЗ "ДНЗ № 87" КМР КЗ "ДНЗ № 101 КТ" КМР КЗ "ДНЗ № 127 КТ" КМР КЗ "ДНЗ № 132" КМР
КЗ "ДНЗ № 141 КТ" КМР КЗ "ДНЗ № 155" КМР КЗ "ДНЗ № 161 КТ" КМР КЗ "ДНЗ № 164 КТ" КМР
КЗ "ДНЗ № 187" КМР КЗ "ДНЗ № 207 КТ" КМР КЗ "ДНЗ № 255" КМР

КЗ "ДНЗ № 257" КМР

   

 

 

   Доступність до якісної освіти починається з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу, обдарувань, різнобічного розвитку.

 

 

 

Пріоритетними напрямками  роботи  у 2012-2013 н.р. в дошкільних навчальних закладах Інгулецького району є:

 • упровадження нової редакції Базового компоненту – Державного стандарту дошкільної освіти та варіативного програмово-методичного забезпечення (чинні комплексні та парціальні програми);
 • розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності;
 • підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційно-комп′ютерних технологій (ІКТ);
 • популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку через різні форми її здобуття;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей , індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
 • урізноманітнення форм навчально-виховного впливу шляхом організації індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи з дітьми;
 • удосконалення механізмів моніторингу освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду місцевого, обласного,всеукраїнського рівнів;
 • збереження та зміцнення здоров′я дітей з раннього дитинства; забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням; використання у практичній роботі дошкільних закладів сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку та виховання; обладнання медичних кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків, залів, спортивних комплексів, тренажерів для групових кімнат тощо; впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики дитячих захворювань, здоров′язбережувальних та здоров′яформувальних технологій,ю соціально-оздоровчих проектів;
 • сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами (вадами психічно, фізичного розвитку), впровадження інклюзивної освіти у практику роботи груп загального розвитку;
 • популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань з безпеки життєдіяльності серед дітей та батьківської громадськості;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками; забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у вихованні особистості; підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей; заохочення батьків до участі у освітньому процесі на засадах рівності, партнерства та взаємоповаги;
 • залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у дошкільному закладі.

     Станом на 01.01.2013 р. в 117 групах 16 – ти дошкільних закладів району виховується 2350 дітей ( що на 90 дітей більше, ніж у минулому році), з них у 32 – х групах раннього віку – 561 дитина , у 85 – ти дошкільного віку – 1789. Дівчаток в дитячих садках виховується 1170 осіб, хлопчиків – 1180 (на 10 більше). В 16-ти групах із 12-ти годинним режимом роботи перебуває 366 дітей, у 86-ти групах із режимом роботи 10,5 годин – 1984 дітей. В дошкільних закладах №№ 28, 87, 127, 132, 161, 257 перебуває короткотривало 33 дитини.

 

 

 

 

   В мікрорайонах дошкільних закладів обліковано 3915 дітей віком від 0 до 6-ти років. Охоплення дітей від 1,5 до 6-ти років суспільною дошкільною освітою в Інгулецькому районі у 2012 році складає 78% (враховуючи 213 неорганізованих дошкільника, охоплених соціально-педагогічним патронатом,-  83%). Охоплення п’ятирічок дошкільною освітою становить 100%.

 

 

Колективи дошкільних навчальних закладів району постійно працюють над підвищенням відвідуваності дітьми  груп ДНЗ з метою економії бюджетних коштів на утримання однієї дитини.

 

 

 

   В Інгулецькому районі функціонує 5 дошкільних закладів із 22 –ма групами компенсуючого типу, що охоплюють 319 дітей з вадами у психофізичному розвитку ( у минулому році - 308).

   Слід зазначити і те, що в 7 санаторних групах ДНЗ № 161 та 164 охоплені оздоровчо-профілактичною роботою 77 дітей з діагнозами тубінфікування та тубконтакт ( в минулому році – 86) та 70 дітей часто і довготривало хворіючих ( у 2011 році – 56).

 

 

 

     У Законі України “Про дошкільну освіту” одним із головних завдань є збереження життя і здоров’я дітей. Педколективи дошкільних навчальних закладів немало зусиль докладають до пошуку нових форм роботи щодо фізичного розвитку малюків та зниження їх захворюваності.

 

 

 

 

     Важливою для збереження здоров’я дітей є організація харчування, тому, завдяки постійному контролю районного відділу освіти, дошкільні навчальні заклади забезпечені якнайбільше натуральним набором продуктів.

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади Інгулецького району укомплектовані педагогічними кадрами згідно зі штатними розписами.